Offentliga rummet 23-25 maj i Göteborg

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd.

Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Läs mer om programmet här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN