Helene Richardsson, tidigare affärsutvecklare på eHälsomyndigheten, Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef, Östersunds kommun och Roald Bergström, seniorrådgivare, Tröndelag forskning och utveckling föreläste på de Nordiska e-hälsodagarna.

Nordiska e-hälsodagarna i Östersund

De Nordiska e-hälsodagarna i Östersund är nu över och vi passar på att tacka alla föreläsare och deltagare för två givande dagar. Nedan finns alla presentationer från de båda dagarna.

Presentationer dag 1

Vad är Vältel?Powerpoint

Utmaningar med ett personligt hälsokontoPowerpoint

Hur kan e-hälsa bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet?Powerpoint

Digital nattillsyn i hem och boendenPDF

Hemmonitorering i RagundaPowerpoint

Film om hemmonitorering i Ragunda

Mobil röntgenPowerpoint

Presentationer dag 2

Varför och hur välfärdsteknologi?Powerpoint

Nya innovationer för hjärtultraljud – bättre diagnos utanför sjukhus?PDF

Den mänskliga faktorn på akutmottagningarPowerpoint

Brunflo hälsocentralPowerpoint

Microutbildning för vårdpersonal via appPowerpoint

Distansoberoend teknik i ambulansenPowerpoint

Big Data och hälsoanalysPowerpoint

Sigma and friendsPowerpoint

Sigma and friends CoalaPowerpoint


Program 12 september – Dag 1
Mittuniversitetet, Östersund, Kunskapens väg 8, ingång G, Lokal F234.

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Föreläsning

Föreläsare

13:00

Välkommen!

Göran Larsson, FoU-Direktör, Region Jämtland Härjedalen och

Bodil Landstad, Forskningschef, Helse Nord-Trøndelag HF

13:15

Vad är VälTel?

Marie Norlén och Håkon Sivertsen, projektledare VälTel

13:30

Utmaningar med ett personligt hälsokonto för medborgare i Sverige

Helene Richardsson, tidigare affärsutvecklare på eHälsomyndigheten

14.15

Fika och nätverkande


14:45

Hur kan e-hälsa bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet?

Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef, Östersunds kommun

15:15

Digital nattillsyn i hem och boenden

Anne Nevin, säljare, BitReactive

15:35

Hemmonitorering i Ragunda

Elisabeth Sundequist och Linda Göransson, Ragunda närvårdsområde och Olof Norin, Imaginecare

15:55

Mobil röntgen – decentraliserad specialisthälsovård i Norge

Kristin Marie Brembu, radiograf

16:15

Tid för att checka in på hotell


Kvällsaktivitet 12 september – Dag 1
E-hälsocentrum, Zätagränd 3, Östersund

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Föreläsning

17:30

Välkommen! Göran Larsson, FoU-Direktör, Region Jämtland Härjedalen

17:50

Nytt idrottsmedicinskt centrum för ungdomar, Ante Andersson, We & Sports

18:10

Framtidens hälso- och välfärdsteknik, Roald Bergström, seniorrådgivare, Tröndelag forskning och utveckling

18:30

Presentation och visning av E-hälsocentrum

19:30

Middag på restaurang Temperance, Strandgatan 11

Program 13 september – Dag 2
Mittuniversitetet, Östersund, Kunskapens väg 8, ingång G, Lokal F234.

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Föreläsning

Föreläsare

8:30

Välkommen till dag två

Marie Norlén och Håkon Sivertsen, projektledare VälTel

8:45

Varför och hur ska vi satsa på välfärdsteknologi?

Mikael Lilja, Forskningsansvarig läkare, Region Jämtland Härjedalen

9:15

Nya innovationer för hjärtultraljud – bättre diagnos utanför sjukhus?

Anna K Hjorth-Hansen, PhD-student och ST-läkare

9:45

Fika och nätverkande


10:15

Den mänskliga faktorn på akutmottagningar

Tor Henrik Krokstad och Jon Lars Syversen, Hucon Global

11:00

Brunflo Hälsocentral –läkarbesök via nätet. Ett resultat av nytänk

Malin Holmström, sjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen

11:20

Mikroutbildning för vårdpersonal via app

Ann-Kristin Johansen, Dynamisk Helse

11:40

Distansoberoende teknik i ambulans

Andreas Hedenfalk, ambulanssjuksköterska och Michael Stoll, teknisk assistent, Region Jämtland Härjedalen

12:00

Lunch och nätverkande


13:00

Big data och hälsoanalys

Peder Hofman-Bang, Tieto och Johan Torell, Solution specialist Microsoft

13:45

Sigma and friends – varför är Sigma med i Vältel och vilka utmaningar finns med att införa nya tjänster och produkter i vården

Regina Rosander, Sigma och Anna Hernegran, Coala

14:15

Fika och nätverkande


14:45

Digitaliseringen som drivkraft i det nordiska samarbetet

Paneldebatt, moderator Roald Bergström, seniorrådgivare, Tröndelag forskning och utveckling

15:30

Slut


 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN