Äldreomsorgsdagarna

26 – 27 oktober är det åter dags för en av Sveriges största konferenser för dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Förra året kom nästan 1400 deltagare från hela Sverige. Årets tema är Meningsfullhet – om att få känna att man har ett meningsfullt liv, fullt ut hela livet.

Läs mer här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN