E-hälsa i Norge

E-hälsa i Norge är Norges största konferens för digitaliseringen av hälsosektorn.

E-hälsa i Norge har i fyrå år jobbat för att skapa den bästa mötesplatsen för brukare och beslutsfattare inom hälsosektorn. Läs mer på www.ehin.no

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN