Vitalis

Vitalis samlar 4 500 deltagare som under tre dagar skapar nya innovationer, affärer och samarbeten

Vitalis och eHälsoområdet är i kraftig tillväxt och erbjuder en unik helhet med ett starkt konferensprogram, kombinerat med en stor utställning. Nästa Vitalis äger rum den 24-26 april 2018.

Läs mer på vitalis.nu

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN