VälTels föreläsningar under Vitalis 2019

VälTel, ett Interreg projekt inom området Innovativa miljöer som har byggt upp en arena för kunskaps och erfarenhetsutbyte presenterar delar av sina projekt under Vitalis 2019.

Sylvia Mårtensson, Projekt- & utvecklingsledare, Vård- & omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun.

SkillAid - personalen får utbildning från dag 1

Ett utvecklingsprojekt som genomförts med fokus på att öka kompetensen hos nyanställd personal från dag 1.

Efterfrågan från verksamheten var att säkerställa att nyanställd baspersonal kan få en grundförståelse och en viss kunskapsnivå omedelbart vid anställning utifrån den verksamhet de skall arbeta i. 

Den digitala utbildningen är enkel, tillgänglig och lättförståelig för att samtlig personal skall kunna ta till sig den, även personer som inte har svenska som modersmål.

I projektet som genomförs i Östersunds kommun testar just nu 170 personer denna utbildning. Utvärdering sker kontinuerligt och slutdatum för testtiden är i juni 2019.

22 maj, kl. 14:30 - 15:00

Göran Larsson, FoU-direktör, Region Jämtland Härjedalen.

eHälsocentrum - Ett epicentrum för eHälsoutveckling

Beskriver eHälsocentrum som ett ekosystem för utveckling av eHäla och mHälsa. Det är en gemensam kontorsyta, plattform och samverkansyta för offentlig sektor och näringsliv som är etablerad i centrum av Östersund.

22 maj, kl. 15:30 - 16:00


C3-Cloud - EU-projekt för nya former av stöd till multisjuka äldre i Region Jämtland Härjedalen

Beskriver ett EU Horizon 2020 projekt som utvecklar en IKT-plattform som via ett semi-automatiskt sätt skapar personcentrerade vårdguider för multisjuka. Plattformen förmedlar vårdinformation till multidisciplinära vårdteam, patienter och informella vårdgivare.

22 maj, kl. 16:00 - 17:00

Marie Norlén, Huvudprojektledare VälTel. Region Jämtland Härjedalen.

Mixed Zone för Välfärdsteknologiska Testlabs (VälTel) ett Innovationsprojekt i Nordens Gröna bälte

VälTel, ett Interreg projekt inom området Innovativa miljöer som har byggt upp en arena för kunskaps och erfarenhetsutbyte. En arena där verksamheter inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård möter företag inom välfärdsteknik. Där stöd för att prova nya produkter och förändrade arbetssätt utifrån verksamhetens behov gjorts under närmare tre år.

Tester har skett inom tre områden, mobila lösningar, tryggare hem och akut verksamhet. Resultaten av flertalet finns nu som en erfarenhetsbank och några tester skalas nu upp och förs in i förvaltning.

23 maj, kl. 11:00 - 11:30

Malin Holmström, Sjuksköterska, Brunflo hälsocentral. Region Jämtland Härjedalen.

Vårbesök via nätet - ett resultat av nytänk - med VälTel

En hälsocentrals första steg i att erbjuda videobesök via nätet gav effekter på den fysiska mottagningen.

23 maj, kl. 11:00 - 11:30

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN